Zacznij rozumieć angielski!

 

Za wypełnienie ankiety otrzymasz BONUS - DARMOWĄ lekcję próbną

 

 

 

Jaki jest Twoim zdaniem jeden największy problem, związany z nauką języka

angielskiego w ramach systemu oświaty?

rzadko przydatnych w codziennej komunikacji

 

Czy uważasz, że aby opanować język angielski w stopniu komunikatywnym,

niezbędne jest skorzystanie z materiałów/wiedzy pozaszkolnej/pozauczelnianej?

 

Z jakich materiałów najchętniej skorzystał(a)byś, aby nauczyć się języka angielskiego?